De Stichting Tanzatoto geniet de speciale instemming van de afdeling Speciaal Onderwijs van het Tanzaniaanse Ministerie voor Onderwijs. Het Ministerie is geïnteresseerd in het verder verspreiden van de opzet van Tanzatoto over heel Tanzania. Het zal de organisatie daarbij faciliteren.

In Nederland maakt Tanzatoto deel uit van een breed netwerk van organisaties die zich inzetten voor gehandicaptenzorg in ontwikkelingslanden. Zo onderhoudt het contacten met het Lilianefonds, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, de Dutch Coalition for Disability and Development en de Stichting Shubi (actief op het gebied van hoorrevalidatie). Tanzatoto wordt ondersteund door het Centraal Missie Commissariaat (CMC), dat nauw samenwerkt met organisaties als Cordaid, ICCO en NOVIB.