Tanzatoto is in april 2002 opgericht om de levensomstandigheden van dove kinderen in Tanzania te verbeteren. Tanzatoto is een initiatief van orthopedagoog Monique Bekker. Zij werkt sinds 1989 in de hulpverlening aan dove kinderen in Tanzania. Monique was projectleider van Tanzatoto van 2002 t/m 2007. Zij is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf haar afstuderen werkte zij in verschillende derde wereld landen, voornamelijk in Afrika. Sinds 1989 heeft zij zich specifiek met dovenonderwijs bezig gehouden, zowel in Afrika als in Nederland.

In haar werk kwam zij tot de conclusie dat er behoefte was aan een nieuwe benadering. Met de huidige voorzieningen wordt minder dan 5% van de doelgroep bereikt. Tanzatoto richt zich op de gezinnen van dove kinderen waarvan momenteel meer dan 95% geen enkele vorm van ondersteuning krijgt. Tanzatoto wil ouders de middelen en de mogelijkheid geven om hun kinderen een menswaardig leven te geven. Tanzatoto doet dit door ouders te leren communiceren met hun dove kind en door hen te leren om op te komen voor de rechten van hun kind. Tanzatoto is in mei 2003 in Tanzania van start gegaan met zijn activiteiten.