Furaha Kikibi is leerkracht van de Kilakala Unit for the Deaf in Morogoro en vanaf het begin betrokken. Zij is gestart als kleuterklasdocente en is inmiddels benoemd tot hoofd van de unit.  Tijdens de werkbezoeken van Tanzatoto faciliteert zij onze medewerkers en traint zij actief mee. Tevens is zij dagvoorzitter tijdens de grote seminars voor ouders.

Kleuterklasdocente Felista Ruhassa is opgeleid tot docent op het primair en secundair onderwijs. Zij is sinds begin 2003 verbonden aan de Kilakala Unit for the Deaf in Morogoro. Zij heeft een Montesori opleiding gevolgd, gefinancierd door Tanzatoto, en geeft les aan de kleinste dove kinderen op school. Daarnaast organiseert zij de workshops voor ouders. Tijdens de werkbezoeken van Tanzatoto geeft zij de trainingen aan ouders. Inmiddels is zij penningmeester voor Tanzatoto in Morogoro.

Rahim is klassenassistent en is vanwege zijn doofheid een belangrijk rolmodel voor de dove kinderen op de scholen die Tanzatoto ondersteunt. Hij zorgt ervoor dat de kinderen gedegen gebarenles krijgen en naast zijn werk als klassenassistent, verzorgt hij de visualisaties en communicatiemiddelen op de scholen. Tijdens werkbezoeken van Tanzatoto verzorgt hij de gebarenlessen.

Maryam is als klassenassistent begonnen op de Kilakala Unit for the Deaf. Ook zij is doof en heeft een Montesori opleiding gevolgd, eveneens op kosten van Tanzatoto. Inmiddels is zij werkzaam als leerkracht op Montfort School for the Deaf in Morogoro. Tijdens bezoeken van Tanzatoto is zij als trainer actief betrokken.

Tusa is als docent aangetrokken op Montfort School for the Deaf. Tijdens seminars is zij de gastvrouw en traint zij actief mee. Tusa is doof en is een belangrijk rolmodel voor zowel kinderen als ouders.

Martha NDumbalo is sinds kort betrokken bij Tanzatoto. Zij is hoofd van de afdeling voor speciaal onderwijs in Kauzeni en heeft tijdens een van de seminars gevraagd of wij ook haar school willen ondersteunen. Zij traint inmiddels ook de ouders tijdens de seminars.

Agnes Chiwoni is hoofd van de Kihonda school, afdeling speciaal onderwijs. Zij heeft Mr. Matolla opgevolgd die van een verdiend pensioen geniet. Agnes is gespecialiseerd in onder andere kinderen met een verstandelijke beperking waardoor zij (samen met Martha) ouders veel kan vertellen over de ontwikkeling van kinderen en het omgaan met kinderen met een handicap. Ook zij neemt deel aan de seminars voor ouders als trainer.

Lina Mpako tenslotte, is hoofd van de afdeling voor dove kinderen op K’ndege. Zij is ook begonnen op Kila Kala en is inmiddels doorgegroeid naar hoofd van een afdeling. Zij heeft vaak een actieve rol in het tolken en vertalen van gebaren tijdens de seminars.

 

.