Tanzatoto is begonnen met een pilot op de Kilakala Unit for the Deaf in Morogoro in 2003. Deze locatie is gekozen omdat er op deze unit een gemotiveerde staf aanwezig is die al ervaring heeft opgedaan met activiteiten gericht op ouders. De activiteiten van Tanzatoto zijn momenteel gericht op de omgeving van Morogoro. In 2011 ondersteunt Tanzatoto drie scholen voor dove kinderen in Morogoro, in 2015 zijn dat er vijf. Ervaringen die in Morogoro worden opgedaan zullen gedeeld worden met andere scholen die zich richten op dove kinderen in Tanzania. Het Ministerie van Onderwijs speelt bij deze kennisuitwisseling een rol.