Optimale communicatie voor het dove kind en zijn ouders

In een periode van 3 jaar leert Tanzatoto ouders en kinderen met elkaar te communiceren onder andere door middel van gebarentaal. Na 3 jaar beschikken ouders en kinderen over een gebarenschat van ongeveer 600 gebaren, waarmee zij zich in alledaagse situaties kunnen redden. Voor de gebarencursus die gegeven wordt door een lokale docent wordt een boek met afbeeldingen van gebaren ontwikkeld.
In de Kilakala Unit for the Deaf in Morogoro, waar Tanzatoto is gevestigd, organiseert Tanzatoto een kleuterklas voor dove kinderen. Kinderen krijgen er onderwijs volgens de Montessori methode en leren communiceren in Swahili gebarentaal. De kleuterklas dient als demonstratiemodel voor het onderwijs aan jonge kinderen met hoorproblemen.
Veel ouders maken zich zorgen over het feit dat hun kinderen niet de juiste kansen krijgen om een volwaardig leven te leiden. In Morogoro hebben ouders zichzelf daarom georganiseerd om 1 keer per week bijeen te komen en met elkaar te praten. Door middel van muziek, dansen en theater vertellen zij elkaars verhalen en geven zij voorlichting aan anderen over doofheid. Tanzatoto ondersteunt dit initiatief.