De werkzaamheden van Tanzatoto in Nederland worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers. Zij maken het werk dat in Tanzania gebeurt mogelijk. Op dit moment hebben wij nog behoefte aan vrijwilligers die ons kunnen assisteren bij voorlichtings- en fondsenwervingsactiviteiten. U kunt daarbij denken aan het verspreiden van folders en posters en het leggen van contacten met Nederlandse scholen of kerken.

Bent u enthousiast en communicatief ingesteld en zou u iets willen betekenen voor de dove kinderen in Tanzania, vul dan het contactformulier in!