[nl]Het bestuur van Tanzatoto bestaat uit:

Voorzitter
Nynke Dethmers
Beroep: GZ-Psycholoog/orthopedagoog Signis, school voor dove kinderen in Amsterdam, Koninklijke Kentalis

Secretaris
Desiree Nobels

Penningmeester
Peter Walter
Beroep: registeraccountant

Algemeen Bestuursleden
Kees-Ate van der Meer
Beroep: Verpleegkundige (niet geregistreerd), werkzaam bij ZAAMzorg Amsterdam. Studie doventolk aan de HU.

Désirée Nobels
Beroep: Orthopedagoog en leerkracht, werkzaam als projectleider zorgprogrammering Kentalis.

Beloningsbeleid bestuurders; het bestuur is onbezoldigd

Actief betrokkenen bij Tanzatoto

Niek Koomen
Administratieve- en financiële ondersteuning

Nienke Hoeber
Ondersteuning PR en fondswerving

Martijn Kamphuis
Dovencultuur, NGT en onderwijs deskundige

Wilma Hogenbirk
Inhoudelijk deskundige.

[en]The Tanzatoto board consists of:

Chairperson
Nynke Dethmers
Occupation: health care psychologist / remedial educationist Signis, school for deaf children, Amsterdam, Royal Kentalis

Secretary
Desiree Nobels

Treasurer
Peter Walter
Occupation: chartered accountant.

General Board Members
Kees-Ate van der Meer
Occupation: sign language interpreter working at Berengroep communicatie counselors, Bilthoven.

Désirée Nobels
Occupation: childpsychologist and teacher, project manager at the Royal Kentalis Academy

People actively involved with Tanzatoto
Niek Koomen
Accounts and administration

Nienke Hoeber
Public Relations and Funding

Martijn Kamphuis
Deaf culture, dutch sign language en teaching expert

Wilma Hogenbirk
Advisor.