2011- 2014
Tanzatoto richt zich in de jaren 2011 t/m 2014 op de voortzetting van de workshops voor ouders en familie van dove kinderen. Deze workshops worden gegeven door de lokale medewerkers van Tanzatoto die docent zijn op de school voor dove kinderen in Morogoro. Tanzatoto werkt met het principe “Train de Trainer” waarbij de Tanzaniaanse medewerkers gecoacht worden door Nederlandse medewerkers van Tanzatoto. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de nadruk gelegd op het aanleren van gebarentaal en het aanleren van sociale vaardigheden. Daarnaast besteedt Tanzatoto veel aandacht aan de vooroordelen die in Tanzania bestaan over doofheid. Dit zijn slechts enkele activiteiten uit het beleidsplan dat is opgesteld voor de jaren 2011 t/m 2014.

Beleidsplan 2011-2014 Tanzatoto

2015-2018
Het werken met ouders en jonge kinderen is in ontwikkeling in Tanzania. Tanzatoto heeft hiermee ervaring opgedaan op beperkte schaal: op de Kilakala Unit voor dove kinderen in Morogoro, 200 km ten westen van Dar es Salaam.  Tanzatoto wil dit initiatief verder ondersteunen en bijdragen om dit ‘model’  op nationale schaal navolging te geven. De komende jaren zal verder gewerkt worden aan de totstandkoming van een kennis-  en ervaringsuitwisseling met geïnteresseerde en betrokken partijen.
Dit zal worden gedaan door middel van :

  • Train de trainer
  • Workshops
  • Coaching on the job
  • Faciliteren in opleidingsmogelijkheden voor lokale medewerkers
  • Samenstellen en beschikbaar stellen van onderwijs- en opvoedingsgericht methodieken

Lees veder in het beleidsplan 2015-2018 via onderstaande link

Beleidsplan 2015-2018 Tanzatoto

Beleidsplan 2019-2023 Tanzatoto