Zaterdag 7 februari 2015 reizen Wilma Hogenbirk en Kees-Ate van der Meer af naar Morogoro met een nieuwe opdracht. Tanzatoto werkt mee aan een project van Kentalis International. Doel van dit project is om de RSDC leer(lees)methode onderdeel te laten worden van het standaard curriculum van het dovenonderwijs. Aanpassingen aan het curriculum kennen we in Nederland wel maar in Tanzania niet. Omdat de methode al op Kilakala gebruikt wordt en omdat het belangrijk is om gedegen onderzoek naar de methode te doen wil Kentalis International de kinderen van Kilakala onderzoeken. Nu is leerlingen onderzoeken in Tanzania niet gangbaar, daarom is het belangrijk om onze medewerkers goed uit te leggen waar het project over gaat en wat dit voor dit leerlingen en de docenten betekent. Daarnaast is Emmie Wienhoven van Kentalis International (ook Royal Dutch Kentalis genoemd) projectleider van dit project maar zij was in het verleden ook vrijwilliger bij Tanzatoto.

En omdat we toch naar Morogoro gaan hebben we ook de gelegenheid om een goed met onze medewerkers bij te praten, les- en spelmateriaal te brengen en vooral ook de tweede druk van ons gebarenboek te brengen. Dank zij vele donaties hebben we het gebarenboek kunnen herdrukken in een verbeterde versie. Het Swahili vingeralfabet is aan de kaft toegevoegd. Het alfabet kan uitgeklapt worden en zo kunnen ouders gemakkelijk alle woorden van het boek vingerspellen. Een goede manier om dit te oefenen.

We houden jullie uiteraard weer via Facebook en onze website op de hoogte van onze belevenissen.