Vandaag zijn wij (Kees-Ate van der Meer en Wilma Hogenbirk) dan echt begonnen aan het werkbezoek. Vanmorgen eerst op bezoek in Kihonda. Onze komst was voor de klas en leraren een grote verrassing. We werden heel hartelijk welkom geheten en de lerares (Agnes) werd uit een vergadering gevist. De kinderen hebben nog steeds grotendeels buiten les. Al snel bleek dat de Montessori materialen die vorig jaar gesponsord waren, al waren opgehaald uit Dar es Salaam en dat ze werden gebruikt. Agnes heeft zelf de muren van het klaslokaal geschilderd en gordijntjes opgehangen zodat het lokaal toch wat netter en vriendelijker oogt. Probleem is dat de gemeente geen lunchgeld meer betaalt waardoor de kinderen in de middag geen lunch krijgen. Agnes springt zelf af en toe bij door een lunch te verzorgen.
Na een uitgebreid afscheid en de belofte dat we morgen terugkomen gaan we op weg naar Kila Kala.
Daar spreken we met alle kinderen, Rahim (dove medewerker van het eerste Tanzatoto uur), de leraren en het hoofd van de unit Furaha. Tijdens ons vorige bezoek hebben wij gesproken over lessen seksuele voorlichting. Dit leek toen te hoog gegrepen, wij kregen de indruk dat deze voorbereiding en voorlichtingsmaterialen niet gebruikt gingen worden. Maar, Furaha had ze toch gebruikt en een les gegeven. Zij vertelde er uitgebreid bij dat het niet de gewoonte was in Tanzania om dat te doen en ook geen deel uitmaakt van het curriculum. Maar zij zag zeker de meerwaarde ervan, vooral voor de dove leerlingen. Zo zie je maar….
Verder hebben we natuurlijk uitgebreid gesproken over het seminar van afgelopen Oktober dat zij zelf hebben georganiseerd. Dat was een succes!
Een belangrijk gespreksonderwerp was de leesmethode RSDC (reading skills for deaf children). Deze methode is ontwikkelt door Tanzatoto (Kika Meerenboer heeft in de periode dat zij in Tanzania verbleef deze methode geïntroduceerd en aangepast). Het idee is om deze methode in het landelijke curriculum te krijgen, zodat alle dove kinderen in Tanzania les krijgen op deze manier. Dat is een groot project, te groot voor Tanzatoto. Daarom heeft Tanzatoto dit project overgedragen aan Kentalis International. Zij starten een onderzoek naar de effecten van deze methode en kunnen er hopelijk voor zorgen dat de leesmethode die er nu is wordt vervangen door RSDC, aangepast voor dove leerlingen.
Al met al een hele goede dag dus (wel warm, de overgang van vriezend Nederland naar 35 graden hier is wel groot…)
morgen weer een blog!