Rahim maakt opnamesGisteren zijn Peter en ik (met ons gezin) aangekomen in Morogoro. Vandaag hebben we om 8 uur afgesproken op de Kilakala unit for the Deaf. De school waar we met kerst 2002 voor het eerst kennismaakten met de leerkrachten die nu zo actief deel uitmaken van het lokale Tanzatoto team.
Het is een warm weerzien.
Er is zoveel bereikt de afgelopen jaren: een goedlopende kleuterklas werkend volgens de Montessori methode, het enige Tanzaniaanse gebarenboek voor kinderen ontwikkeld en ingezet in Morogoro (maar vindt inmiddels voorzichtig zijn weg ook in andere delen van het land), RSDC een leesmethode voor beginnende dove lezers (waar we nu met Kentalis International in een onderzoeksproject mee samenwerken). Daarnaast geven we jaarlijks de grote seminars voor ouders van dove en intellectual impaired (II) kinderen waar ouders elkaar ontmoeten, ervaringen delen en leren communiceren met hun kind en tussentijds ondersteunen we financieel de kleinere seminars op de units. Erg belangrijk voor de ontwikkeling van dove kinderen zijn de dove (jong) volwassenen die door Tanzatoto empowered worden om een rolmodel te zijn voor jonge dove kinderen en hun de gebarentaal te leren en de ondersteuning van de oudervereniging die zichzelf mobiliseert om bij de overheid op te komen voor de rechten van hun kind.
Het doel van ons werkbezoek is om videobeelden te maken van onze projecten, zodat we ze op onze website kunnen plaatsen.
We nemen alles op in de lokale taal Swahili. Op deze manier wordt onze website een kennisbank waar andere scholen, leerkrachten en ouders in Tanzania kunnen zien hoe in Morogoro gewerkt wordt. De infrastructuur van Tanzania is dermate ontoegankelijk dat een bezoek brengen aan Morogoro voor velen een reis van enkele dagen betekent. Nu kunnen mensen straks op internet naar onze ‘good practise’ kijken.
Om 8 uur starten we eerst met een kort bezoek aan de directeur van de Kilakala school. Hij vertelt ons hoezeer hij het waardeert dat Tanzatoto al zo lang betrokken is. Veel organisaties brengen een kort bezoek en betekenen daarna niets meer voor de school.
Daarna gaan we naar de kleuterklas.
We filmen juf Felista die op film vertelt hoe de dagindeling eruit ziet.
Dan filmen we dove klassenassistent Rahim die samen met juf Felista het ochtendprogramma doorneemt met de kinderen en een oefening doet om gebaren te leren.
Als de kinderen daarna op de Montessori matjes gaan spelen en leren maakt Rahim de filmbeelden. Juist omdat hij doof is kan hij als geen ander beoordelen of de belichting op het scherm goed is of te donker. Inzetten van de kwaliteit van mensen en mensen in hun kracht zetten!
Om 12 uur heeft Furaha, hoofd van de Kilakala unit for the Deaf, een afspraak gemaakt bij de Municipallity officer. Ik sprak Evelyn al telefonisch tijdens ons werkbezoek begin mei, maar ze was niet in Morogoro. Nu kunnen we elkaar echt ontmoeten. Voor de unit is een dergelijk bezoek erg belangrijk. De unit komt hierdoor weer even goed op de kaart bij de gemeente, belangrijk aangezien zij erg afhankelijk van hen zijn wat betreft financiële ondersteuning en ontwikkeling.
Hierna rijden we samen met Felista door naar de armste buitenwijk van Morogoro.
Rahim rijdt het laatste stuk van de onverharde weg voor ons uit op zijn fiets. Hij leidt ons naar het huisje waar hij met zijn moeder, 2 zusjes, zoontje van zijn zus en eigen zoontje woont.
De armoe die we aantreffen is niet te beschrijven. Het huis is opgebouwd van klei en het golfplaten dak hangt er scheef op.
We bespreken met Felista hoe we de gezinssituatie kunnen verbeteren.
Tanzatoto is opgericht om de leefsituatie van dove kinderen te verbeteren door kennis te brengen of mensen te helpen een opleiding te volgen zodat ze dove kinderen beter les kunnen geven.
Rahim kan niet goed genoeg Engels lezen om een opleiding te volgen, maar zijn inzet op de Kilakala unit is onmisbaar.
Dat er een nieuw huis nodig is voor dit gezin is duidelijk.
Hoe we hierin toch kunnen ondersteunen is de vraag. Misschien kunnen we er toch een sponsor voor vinden? In afwachting daarvan hebben we wel al een voorschot gegeven voor de start van de bouw van een klein nieuw huisje. Rahim is gestart samen met een dove vriend om de eerste stenen hiervan te bouwen op een zelf gegraven fundering.
Onder de indruk en stil van dit laatste bezoek van de dag gaan we terug naar ons hotel.

Nynke