Change of plans. Regen, regen, regen. Om half 7 vanmorgen merken we dat het de hele nacht heeft geregend en nog steeds houdt het niet op. We willen naar Kauzeni. De school die 3 kwartier rijden is en een stuk over een zandweg, weg van de verharde weg. Onbegaanbaar met dit weer.

We rijden naar de Kilakala unit, onze school van het eerste uur. 10 kleuters in de klas, blije gezichten, veel gebaren. De andere kinderen komen later, ook zij hebben last van de regen onderweg. In totaal komen er 25 kinderen naar de kleuterklas.

Rahim, dove klassenassistent en docent gebarentaal bij het seminar van afgelopen zaterdag staat buiten rijst te koken. Gelukkig, er is weer geld gekomen vanuit de overheid om de kinderen iets eten te geven onder schooltijd. Dat was in januari wel anders. Hongerige kinderen en met een lege buik kun je niet leren. Veel kinderen komen zonder ontbijt naar school, de overheid geeft dan wat geld zodat er voor wat eten gezorgd wordt.

Met Furaha, headteacher van de unit en Felista, teacher van de kleuterklas (het duo dat samen de seminars regelt) bespreken Desiree en Nynke de opbrengsten van het seminar van afgelopen zaterdag. Hoe is het gegaan? Hoe gaan zij straks verder als wij weer in Nederland zijn? Hoe kunnen we verder samenwerken? Wat een goede evaluatie.

Afscheid nemen van de kinderen en door naar de Kndege unit for the deaf and autism. Wat bijzonder om hier te zien hoe de kinderen met autisme participeren in de horende klassen waar mogelijk en in een apart lokaal onderwijs krijgen als ze extra ondersteuning nodig hebben. De dove kinderen rennen ons tegemoet, zo’n verschil in contact vergeleken met de kinderen met autisme. We spreken met mr Richard. Hij gaf zaterdag les aan de gevorderden ouders. We waren zo onder de indruk van de thema’s die hij besprak; het belang van ouderparticipatie, zorgen dat gehandicapten geen stigma krijgen, het belang van ondersteuning vanuit de gemeenschap en met elkaar kijken hoe de politiek een positieve bijdrage kan leveren aan het leven van dove kinderen. Het was heel bijzonder om te zien hoe hij dit interactief met de ouders besprak.

In een gesprek met de headteacher en mr Richard, assistent headteacher, bespraken Desiree en Nynke op welke wijze we meer zouden kunnen uitwiseelen. Op de school is behoefte aan onderwijsdidactiek zoals geboden in de kleuterklas van de kilakala unit. Hier hebben we voorgesteld dat ze een proef gaan doen met co-teaching; Felista en het liefst een dove jongere ingezet op de Kndege unit zouden hierin iets kunnen betekenen. Een zaadje is gepland?image